Το ΦΕΚ Β 2476 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι 21-6-2021

Το ΦΕΚ Β 2476  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι 21-6-2021
Τελευταία ενημέρωση 14/06/2021

 ΦΕΚΒ 2476 της 10-6-2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.
Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ