Το ΦΕΚ /Β 1761 της 11-4-2022 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού.

Το ΦΕΚ /Β 1761 της 11-4-2022   Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού.
Τελευταία ενημέρωση 31/05/2022

Παραθέτουμε το ΦΕΚ /Β 1761 της 11-4-2022  Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού.
1. Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού (Η.Β.Υ.Π.), με περιεχόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α2α/Οικ. 5648/20.11.1976 (Β’ 1425) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.
2. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ψηφιακή δημιουργία και τήρηση Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού καθιστώντας
τις σχετικές ιατρικές πληροφορίες στους φυσικούς, θετούς ή αναδόχους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια των ανηλίκων, καθώς και των ίδιων των παιδιών όταν πλέον αυτά ενηλικιωθούν. Επιπλέον, αναβαθμίζεται η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από τους θεράποντες ιατρούς, μέσω της άμεσης πρόσβασης στο σύνολο των πληροφοριών υγείας του παιδιού. Το περιεχόμενο του Η.Β.Υ.Π. εντάσσεται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), το περιεχόμενο του οποίου τηρείται ισοβίως και είναι ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4600/2019.

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 
Σε λειτουργία για χρήση από τους γονείς τέθηκαν το πρωί της Δευτέρας το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων. Πρόκειται για δύο υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την παρακολούθηση της αναπτυξιακής προόδου του παιδιού και διευκολύνουν τον προγραμματισμό των βασικών παιδιατρικών εμβολίων. Με τον τρόπο αυτό, οι γονείς και οι παιδίατροι έχουν πλέον τη δυνατότητα να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τη φροντίδα της υγείας των παιδιών.

Οι δύο υπηρεσίες υλοποιήθηκαν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική ΚΥΑ υπογράφηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς και δημοσιεύτηκε στις αρχές Απριλίου 2022 και η λειτουργία των υπηρεσιών παρουσιάστηκε πριν από έναν μήνα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. Ήδη από τις 11 Απριλίου, οι παιδίατροι είχαν ξεκινήσει την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των παιδιών στο ψηφιακό βιβλιάριό τους.

Ειδικότερα, αναφορικά με κάθε υπηρεσία:

Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

Με την ψηφιοποίηση του μέχρι πρότινος έγχαρτου Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού, το παιδιατρικό ιστορικό περνά στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ). Έτσι, το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού εμφανίζεται πλέον ως μια ξεχωριστή υποκατηγορία του ΑΗΦΥ και είναι προσβάσιμο στους γονείς μέσα από το ehealth.gov.gr, στην ενότητα «Παιδιατρικό Ιστορικό».

Στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού εμφανίζονται τα δεδομένα υγείας του παιδιού για κάθε ηλικιακή του περίοδο. Εμφανίζεται, επίσης, και το σύνολο των εμβολιασμών που έχουν καταχωριστεί από τον ιατρό στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων (τόσο όσοι εμβολιασμοί έχουν ήδη γίνει, όσο και οι επόμενοι που έχουν προγραμματιστεί από τον ιατρό).

Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων

Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα πλήρες σύστημα οργάνωσης των βασικών παιδιατρικών εμβολιασμών. Η σύσταση του Μητρώου Εμβολιασμού Παιδιών κι Εφήβων αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή των εμβολίων για όλα τα νοσήματα. Στο Μητρώο θα καταχωρίζονται όλα τα δοσολογικά σχήματα που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική ηλικία, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά κι Εφήβους και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται στους γονείς η δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες του Εθνικού Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων που αφορούν στην εμβολιαστική κάλυψή των παιδιών τους, τα οποία είναι ασφαλιστικά εξαρτώμενα μέλη τους.
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ