Το ΦΕΚ της κυρώσεως της Συνθήκης της Λωζάννης

Το ΦΕΚ της κυρώσεως της Συνθήκης της Λωζάννης
Τελευταία ενημέρωση 02/10/2022

Περί  κυρώσεως της εν Λωζάνη συνομολογηθείσης Συνθήκης περί Ειρήνης 
 Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ