Το ΦΕΚΒ 3424 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας

Το ΦΕΚΒ 3424 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας
Τελευταία ενημέρωση 05/07/2022

 Σας παραθέτουμε το ΦΕΚ Β 3424 της 2-7-2022 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502  . Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα.
Ενόψει των δυσκολιών που θα υπάρξουνστην ενέργεια  τους προσεχείς μήνες καλόν είναι και εμείς σε προσωπικό επίπεδο να σχεδιάσουμε και να προσαρμόσουμε τις θερμοκρασίες των κλιματιστικών  στους βαθμούς που ορίζει η σχετική απόφαση 
Πατήστε εδώ να το διαβάσετε