Το ψήφισμα της Γ.Σ του Σ.Α.Σ.Α. Ν Ροδόπης την 20-11-2023

Το ψήφισμα της Γ.Σ του Σ.Α.Σ.Α. Ν Ροδόπης την 20-11-2023
Τελευταία ενημέρωση 20/01/2023

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

 ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ (Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ)
                                 Λ. Δημοκρατίας 3 Τ.Κ.. 69133 Κομοτηνή e-mail:
                      sasarodopis1999@yahoo.com Ιστοσελίδα: sasanrodopis.blogspot.com
                              Τηλέφωνα: 25310-83274 ΦΑΞ: 25310-33190
 
      Κομοτηνή  20 /11 / 2022
 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
 
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ( Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ)
 
1. ʼμεση διακοπή της παράνομης κράτησης στο μέρισμα του Μ.Τ.Σ. που γίνεται σύμφωνα με το Ν.4093/12 και η οποία έχει καταργηθεί με το Ν. 4387/16, καθώς και την επιστροφή των κρατήσεων στους δικαιούχους από το 13/05/2016 μέχρι σήμερα. Επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του Ιουλίου 2012.
2. ʼμεση απόδοση της εισφοράς υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων, που καθιερώθηκε με το άρθρο102 του Ν.4387/2016 με αδικαιολόγητη καθυστέρηση , έχει υπερβεί τα πέντε χρόνια.
3. Επέκταση των δικαιούμενων παροχών από το Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας από 10 σε 15 έτη για τους συναδέλφους που αποστρατεύονται.
4. ʼμεση εφαρμογή του άρθρου 45 Ν.4256/2014 που αφορά την οικονομική ενίσχυση των επικουρικών Ταμείων από τα πρόστιμα της Τροχαίας.
5. Να δοθεί δυνατότητα στους συνταξιούχους Αστυνομικούς να διδάσκουν στις Σχολές Αστυνομίας , ώστε να μην χάνεται η μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία τους.   

Για  το ανωτέρω  ψήφισμα κατετέθη αναφορά απο την  
 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023
 
ΑΝΑΦΟΡΑ
 
Προς τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη
Προστασίας του Πολίτη, κ. Π. θεοδωρικάκο
 
Θέμα: «Αντιμετώπιση αιτημάτων Συνδέσμου Αποστράτων Ασφαλείας Ν. Ροδόπης(Η Αγία Ειρήνη)»
 
Κύριοι Υπουργοί,
Σας καταθέτω ως αναφορά το από 20-11-2022 έγγραφο - ψήφισμα Συνδέσμου Αποστράτων Ασφαλείας Ν. Ροδόπης (Η Αγία Ειρήνη) στο οποίο διατυπώνονται θέσεις και προτάσεις για τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του.
Παρακαλείσθε όπως αντιμετωπίσετε τα αιτήματα του Συνδέσμου Αποστράτων Ασφαλείας Ν. Ροδόπης (Η Αγία Ειρήνη) και να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.
 
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.
 
Οι Αναφέροντες Βουλευτές
 
Γιώργος Μουλκιώτης
Ιλχάν Αχμέτ