Υπαγωγή ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Εργασίας

Υπαγωγή ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Εργασίας
Τελευταία ενημέρωση 17/03/2015

ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΤ & ΠΠ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 220 του Ν.4281/2014
 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ/νση: Βερανζέρου 48 - Τ.Κ. 104 38, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2105276990, FAX: 2105276719
Αρ. πρωτ.: 8069/2/182
                                                                                                                                Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014
ΠΡΟΣ
τους κ.κ. Προέδρους Δ.Σ.
Π.Ο.ΑΞΙ.Α., Π.Ο.ΑΣ.Υ., Ε.Α.Π.Σ., Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., 
Π.Ο.Π.Π.-Υ.Δ.Τ., Π.Ο.Α.Α.Σ.Α., Π.Ε.Α.Α.Α.Π.
ΚΟΙΝ.
1) κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
2) κ. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
3) κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
4) κ. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
5) κ. Υπαρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
6) κ. Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
7) κ. Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.
8) κ. Συντονιστή Υποστήριξης Π.Σ.
9) κ. Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής / Α.Ε.Α.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Μέλη Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (τακτικά και αναπληρωματικά)
2) κ. Νομικό Σύμβουλο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
3) κ.κ. Διευθυντές Διευθύνσεων και Τμηματάρχες Αυτοτελών Τμημάτων
4) παρ’ ημίν κ. Γραμματέα Δ.Σ.
ΘΕΜΑ:
« Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 220 του Ν.4281/2014 ».
ΣΧΕΤ.:
« Υπ’ αριθ. Φ.80020/οικ.17507/682 από 17/9/2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. »
Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το Ταμείο μας, έχοντας ως πάγια θέση του τη διατήρηση της διοικητικής και οικονομικο-λογιστικής αυτοτέλειάς του καθώς και τη διασφάλιση της υγείας, της βιωσιμότητας και των πλεονασματικών χαρακτηριστικών του, μόλις πληροφορήθηκε την 16-7-2014 τις επερχόμενες εξελίξεις με το ενδεχόμενο ένταξης των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισής του στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), ενεργοποιήθηκε άμεσα με όλες του τις δυνάμεις για την προστασία των συμφερόντων του, βρίσκοντας την δέουσα ανταπόκριση από όλα τα υπεράνω αυτού υπηρεσιακά κλιμάκια και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες όλων, ήλθε την 6-8-2014 κείμενο νομοσχεδίου προς ψήφιση με περιεχόμενο κινούμενο σε διαφορετική κατεύθυνση από τα επιδιωκόμενα. Ετέθη υπόψιν του εκτάκτως -προ της ψήφισης- συγκληθέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου μας, το οποίο ενημερώθηκε σχετικά και διεκήρυξε τη βούλησή του για τη διατήρηση της αυτοτέλειάς του.
Την επομένη 7-8-2014 μετά την ψήφιση και έχοντας υπόψιν το τελικό κείμενο του Νόμου (άρθρο 220 του Ν.4281/2014), το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο υπό το κράτος μεγάλης αγωνίας αλλά και πίεσης εν όψει των σύντομων χρονικών ορίων που ο νόμος έθετε, καίτοι διεπιστώθησαν σημεία ασάφειας, χρήζοντα νομικής διερμήνευσης, διετύπωσε -κατόπιν πρότασης του μέλους-εκπροσώπου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.- κατά πλειοψηφία τη βούλησή του για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, θεωρώντας αυτή του την πρωτοβουλία ως το ελάχιστο πρώτο βήμα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του υπό το νέο νομικό καθεστώς.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες, εξετάζοντας λίαν ενδελεχώς τα δεδομένα, τις παραμέτρους και τις δυνατότητες που διανοίγει ο νέος νόμος και διαισθανόμενοι ότι η αρμοδιότητα εκπόνησης αναλογιστικών μελετών προς το σκοπό αυτό ενδεχομένως δεν ανήκει στο Ταμείο, προέβημεν σε διαδοχικές συναντήσεις-συσκέψεις-συνεργασίες με υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικούς επιστήμονες τόσο εντός όσο και εκτός του Ταμείου.
Στο ίδιο πλαίσιο κινούμενοι και αναμένοντας απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, προς το οποίο εκκρεμούσε ήδη από ημερών προφορικό -λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος- αίτημα συνάντησης προς διασαφήνιση των επίμαχων διατάξεων του νόμου, διοργανώσαμε δύο διαδοχικές ευρείες συσκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα την 16η και 17η τρέχοντος μηνός με εκπροσώπους εγνωσμένου κύρους εταιρειών αναλογιστικών μελετών, όπου -μεταξύ άλλων- συμμετείχατε, από τους οποίους ελάβαμε την διαβεβαίωση για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου τυχόν εκπόνησης αναλογιστικών μελετών εντός βραχέος χρονικού διαστήματος (15-20 ημερών).
Την επομένη 18-9-2014 και περί ώρα 10.30 -κατόπιν θετικής ανταπόκρισης στο εκκρεμούν αίτημά μας- έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας μέσα σε κλίμα άριστης φιλοξενίας και συνεργασίας ευρεία σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν από την πλευρά του Υπουργείου η Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης, κα ʼρτεμις ΔΕΔΟΥΛΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ με όλους τους αρμόδιους Διευθυντές & Τμηματάρχες (Διεύθυνσης Επαγγελματικής Ασφάλισης, Διεύθυνσης Πρόσθετης Ασφάλισης, Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, κ.λπ.) παρουσία και της Προϊσταμένης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ενώ εκ μέρους του Ταμείου παρέστησαν ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών, Αντιπύραρχος κ. Ευάγγελος ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ, ο Προϊστάμενος του Γ’ Τμήματος Παροχών, Επιπυραγός κ. Κωνσταντίνος ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, η Προϊσταμένη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης π. Ελληνικής Χωροφυλακής, Αστυνόμος Β’ (Ο) κα Μαρία ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και ο Γραμματέας του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Αστυνόμος Β’ κ. Δημήτριος ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ.
Στην εν λόγω σύσκεψη εξετάσθηκαν ενδελεχώς όλα τα νομικής, οικονομικής και διαδικαστικής φύσης ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία ερμηνείας και εφαρμογής του άρτι ψηφισθέντος Νόμου 4281/2014 (Τ. Α΄, ΦΕΚ 160), που αφορά σε ζωτικής υφής θέματα για το Ταμείο (ένταξη των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α., εφαρμογή τεχνικής βάσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για τον υπολογισμό των εφάπαξ βοηθημάτων των αντίστοιχων Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου και η δυνατότητα όλων των προαναφερόμενων Τομέων για μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. – Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης) και ελήφθησαν απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν προκύψει κατά την επεξεργασία των επίμαχων διατάξεων τόσο από υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και από τις προαναφερθείσες συσκέψεις με εκπροσώπους έγκριτων εταιρειών αναλογιστικών μελετών και αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Στο πλαίσιο της ως άνω αναφερθείσας σύσκεψης ετέθη υπόψιν των εκπροσώπων του Ταμείου από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και η άρτι εκδοθείσα υπ’ αριθ. Φ.80020/οικ.17507/682 από 17/9/2014 (Α.Δ.Α.: Ω50ΝΛ-ΞΞΙ) εγκύκλιος του Υφυπουργού του εν λόγω Υπουργείου κ. Αντωνίου ΜΠΕΖΑ με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 220 του Νόμου 4281/2014 (Α’ 160)», η οποία απαντούσε στα περισσότερα από τα τεθέντα στη συζήτηση ερωτήματα.
Ειδικότερα, από τα ανωτέρω συνήχθησαν τα ακόλουθα:
 Αρμοδιότητα – πρωτοβουλία (απόφαση – σύμφωνη γνώμη) για μετατροπή των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας του Ταμείου σε Ν.Π.Ι.Δ. – Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης, έχουν αποκλειστικά και μόνον οι αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των Κλάδων Ασφαλισμένων των Τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και όχι η Διοίκηση του Ταμείου.
 Η διενέργεια αναλογιστικών μελετών για την ως άνω μνημονευθείσα μετατροπή σε Ν.Π.Ι.Δ. – Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης, ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε αυτούς που έχουν εκ του νόμου την αποφασιστική αρμοδιότητα για τη δυνατότητα μετατροπής των Τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης (Επαγγελματικά Ταμεία), κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 & 8 του Ν.3029/2002 (ΦΕΚ Τ. Α’ 160), ήτοι στις αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., οι οποίες εκπροσωπούν -κατά περίπτωση- τους ασφαλισμένους εκάστου Τομέα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. Επισημαίνεται δε ότι το κόστος τόσο της εκπόνησης αυτών των μελετών όσο και της σύνταξης (σε περίπτωση πρόκρισης της επιλογής μετατροπής σε Ν.Π.Ι.Δ.) σχετικού καταστατικού, βαρύνει -επίσης- αποκλειστικά και μόνον τις έχουσες τη σχετική νομιμοποίηση αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις και όχι το Ταμείο.
 Ως αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των Κλάδων Ασφαλισμένων ξεχωριστά για κάθε τομέα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. θεωρούνται αυτές που έχουν τα περισσότερα εγγεγραμμένα, ενεργά, ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, και πιο συγκεκριμένα, για τους Τομείς Τ.Ε.Α.Ε.Χ., Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π., Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. η αντιπροσωπευτικότερη -ανά Τομέα- οργάνωση των απασχολουμένων στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ για τους Τομείς Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. & Τ.Π.Υ.Π.Σ. η αντιπροσωπευτικότερη -ανά Τομέα- οργάνωση των απασχολουμένων στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λόγω της πρωτόφαντης δυνατότητας που δίδεται με το άρθρο 220 του Ν.4281/2014 στις αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας να μετατρέψουν τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας του Ταμείου σε Ν.Π.Ι.Δ., κρίνεται ζωτικής σημασίας η ανάγκη άμεσης διερεύνησης της βέλτιστης και πλέον ωφέλιμης επιλογής για τους εν λόγω Τομείς του Ταμείου και τους ασφαλισμένους σε αυτούς, τους οποίους εκπροσωπείτε, και συγκεκριμένα εάν θα τύχει υλοποίησης η δρομολογημένη εκ του νόμου ένταξη των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α. και η εφαρμογή τεχνικής βάσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για τον υπολογισμό των εφάπαξ βοηθημάτων των αντίστοιχων Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου ή εάν εναλλακτικά θα επιλέξετε τη δυνατότητα να μετατραπούν οι αντίστοιχοι Τομείς τόσο της Επικουρικής Ασφάλισης όσο και της Πρόνοιας σε Ν.Π.Ι.Δ. – Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης.
Επισημειώνεται δε ότι προς διασάφηση των ανωτέρω διαδικασιών, οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά και στην προμνημονευθείσα Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και για οιασδήποτε φύσης συνδρομή και καθοδήγηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης του εν λόγω Υπουργείου, κατόπιν και των σχετικών διαβεβαιώσεων της προειρημένης Γενικής Διευθύντριας.
Επισημαίνεται δε ότι σε περίπτωση που προκρίνετε ως πλέον συμφέρουσα επιλογή την μετατροπή των Τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε Ν.Π.Ι.Δ. – Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης, δέον να ληφθεί υπόψιν υμών ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, ήτοι να εκκινήσετε και να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες μέσα στην εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία (μέχρι 31-12-2014), έτσι ώστε να κατατεθεί εμπροθέσμως προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, φάκελος, που πρέπει να περιλαμβάνει την αναλογιστική μελέτη κάθε Τομέα και το καταστατικό λειτουργίας του νέου Ν.Π.Ι.Δ., καθώς τυχόν καθυστέρηση από μέρους σας ενδέχεται να αποφέρει την απώλεια της δυνατότητας αυτής, με ό,τι αυτό δύναται να συνεπάγεται για το μέλλον των Τομέων, των μετόχων και των συνταξιούχων τους.
Το Ταμείο εκφράζει την βούλησή του άμεσα να σας παράσχει συνδρομητικά -εφόσον υποβάλλετε σχετικό αίτημα- όλα τα οικονομικής & διοικητικής φύσεως στοιχεία, που αφορούν στη λειτουργία των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και την υπάρχουσα τεχνογνωσία των Στελεχών του, που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, με σκοπό να διευκολυνθεί το έργο σας, δεδομένου του ιστορικού χαρακτήρα της όποιας απόφασης λάβετε, η οποία και θα καθορίσει το μέλλον των Τομέων. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οιασδήποτε συνδρομής.
Τέλος, το Ταμείο μας, εν όψει των προεκτεθέντων, θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίασή του την ανάκληση των αποφάσεων διενέργειας αναλογιστικών μελετών, καθόσον πλέον εξέλιπον οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτές.
Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και η Φυσική Ηγεσία των δύο Σωμάτων αντίστοιχα, που κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΔΡΑΚΑΚΗΣ
Ταξίαρχος
(Από την ιστοσελίδα του ΤΕΑΠΑΣΑ)