2Η ΗΜΕΡΑ 23ου Π.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. πρωινή συνεδρίαση 30-4-2023

2Η ΗΜΕΡΑ 23ου Π.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. πρωινή συνεδρίαση 30-4-2023
Τελευταία ενημέρωση 06/05/2023

Την δεύτερη ημέρα 30-4-2023 σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη παρουσιάστηκαν  από τους :
•    ʼ Αντιπρόεδρο  Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. και Νομικό Σύμβουλο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα θέματα νομικού περιεχομένου  , συνταξιοδοτικά και  διεκδικήσεις .
•    Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. ΟΥΡΑΝΟ Νικόλαο  θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος αποστράτων
•    Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος της επιτροπής σχεδιασμού του προτεινόμενου  Ε.Λ.Α.Π.Ο.Α.Σ.Α. παρουσίασε  κατ’ άρθρο το Σχέδιο  και ακολούθησε συζήτηση και ψήφιση αυτού  συζήτηση