ΜΤΣ Ευθύνες σ' αυτούς που το χρεοκόπησαν 9-10-2012 (άρθρο)