Κ.Τ.Ε.Ο. τελευταία ευκαιρία για τους οδηγούς

Κ.Τ.Ε.Ο. τελευταία ευκαιρία για τους οδηγούς
Τελευταία ενημέρωση 18/10/2015

Την τελευταία ευκαιρία έχουν οι αμελείς οδηγοί Ι.Χ. που δεν έχουν περάσει ακόμη τα οχήματά τους από έλεγχο ΚΤΕΟ. Σε λίγες ημέρες λήγει η καταληκτική ημερομηνία, που είχε δοθεί σε όσους συμπληρώνουν εντός του 2015 (ή έχουν ήδη συμπληρώσει) καθυστέρηση έξι μηνών στη διενέργεια ελέγχου. Η τελευταία αυτή ευκαιρία προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα επιβαρυνθούν με χαμηλότερα πρόστιμα. Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από το 50% του προστίμου (ανέρχεται στα 65 ευρώ) για καθυστέρηση στη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου, με την προϋπόθεση ότι θα ελεγχθούν εντός των προθεσμιών που έχουν δοθεί. Οσοι δεν εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, εκτός από το ότι χάνουν το δικαίωμα μείωσης του προστίμου κατά 50%, θα επιβαρυνθούν με το πρόστιμο καθυστέρησης το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2016 ανέρχεται στα 150 ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εάν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος εντός των προθεσμιών, ο εκπρόθεσμος ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τα 50 ευρώ περίπου που αναλογούν στον έλεγχο, τα 65 ευρώ που αφορούν το πρόστιμο καθυστέρησης συν 150 ευρώ που αποτελούν το πρόστιμο για μη διενέργεια ελέγχου ΚΤΕΟ. Συνολικά το ποσό διαμορφώνεται στα 265 ευρώ, αντί των 80 ευρώ περίπου που θα κληθεί να καταβάλει εάν προσέλθει για έλεγχο τις επόμενες ημέρες.

Οι έλεγχοι ΚΤΕΟ διεξάγονται με βάση πρόγραμμα πρόσκλησης, με στόχο την αποφυγή του συνωστισμού στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου. Ειδικότερα οι ευεργετικές προβλέψεις του νόμου αφορούν ιδιοκτήτες που θα προσέλθουν σε κάποιο ΚΤΕΟ έως:

30 Σεπτεμβρίου 2015: οχήματα που συμπλήρωσαν 6μηνο χωρίς ΚΤΕΟ την περίοδο έως 30/6/2014 (αφορά την πλειονότητα των εκπρόθεσμων Ι.Χ.).

• 31 Οκτωβρίου 2015: οχήματα που συμπλήρωσαν 6μηνο χωρίς ΚΤΕΟ την περίοδο μεταξύ 1/7/2014 έως 31/12/2014.

• 31 Νοεμβρίου 2015: οχήματα που συμπλήρωσαν έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, 6μηνο χωρίς ΚΤΕΟ εντός του 2015.


Σύμφωνα με τη νομοθεσία όλα τα οχήματα (Ι.Χ., επαγγελματικά, μοτοσικλέτες κ.τ.λ.) πρέπει να ελέγχονται στα ΚΤΕΟ, με τη συμπλήρωση 4 ετών, από την 1η κυκλοφορία. Στη συνέχεια ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά κάθε 2 έτη.

Οσοι αμελήσουν τις προθεσμίες, εκτός του ότι χάνουν το δικαίωμα απαλλαγής του 50% του προστίμου καθυστέρησης, επιβαρύνονται από το νέο έτος με το προαναφερόμενο πρόστιμο των 150 ευρώ, που θα βεβαιώνεται αυτόματα στη ΔΟΥ κάθε ιδιοκτήτη.